Tisková zpráva: Povinné předškolní vzdělávání – Právně sporné opatření bez jasného cíle

ilustrační foto by Gerry Labrijn (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Školský výbor sněmovny projednával ve čtvrtek 3. 12. 2015 návrh novely školského zákona, kterou se má mimo jiné zavést povinný rok předškolního vzdělávání. Není jasné, zda má návrh řešit tíživou situaci dětí ze sociálně znevýhodněných oblastí, nebo míru školních odkladů. Navíc

Souhrn odborných argumentů k vládnímu návrhu na zavedení povinného předškolního vzdělávání

ilustrační foto by Bart Everson (flickr.com) CC BY 2.0)

Ve čtvrtek 3.12.2015  začal Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny parlamentu ČR projednávat vládní návrh novely školského zákona,[1] která mimo jiné zavádí povinné předškolní vzdělávání pro všechny pětileté děti. K tomuto návrhu se obsáhle vyjádřil SKAV

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co si myslí středoškoláci o školách, na nichž se vzdělávají?

Přijďte na Kulatý stůl SKAV a EDUin diskutovat se středoškoláky o tom, co si myslí o svém vzdělávání, zda jej mohou ovlivňovat a jak by podle nich měla vypadat škola dnes. Praha, 4. prosince  –  Hosty příštího Kulatého stolu budou