Otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi ministryni školství

ilustrační foto by Super Cozi (flickr.com) (CC BY 2.0)

Vážená paní ministryně, dovolujeme si Vás tímto informovat o rodičovském hnutí, které se v počátku roku 2015 vyprofilovalo po sérii pracovních setkání rodičů dětí s různými typy zdravotního, sociálního a jiného znevýhodnění. Aliance Rodiče za inkluzi vznikla s cílem posílit roli rodičů v procesu

Audit vzdělávacího systému: Podívejte se, kam jsme se po roce posunuli a co nás čeká

Co přinesl týden 30.11. – 6.12. 2015 Témata týdne: Médium je samo o sobě zprávou, do značné míry ovlivňuje to, jakým způsobem zprávu pochopíme. Beduin je také médium a v tomto týdnu z něj zároveň uděláme zprávu. EDUin vydává Audit vzdělávacího systému 2015 (Infografika ZDE), v němž

Tisková zpráva: Audit vzdělávacího systému podruhé, s expertní oponenturou

ilustrační foto by scarletgreen (flickr.com) (CC BY 2.0)

Rok po vydání prvního Auditu vzdělávacího systému v ČR zveřejňujeme tuto zprávu v aktuální podobě podruhé. Praha 7. prosince – Cílem auditu je poskytnout ucelený pohled na stav vzdělávacího systému a témata, události či zásahy, které ho výrazně ovlivňují a kterým

Moje ohlédnutí za konferencí Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu

Publikujeme text Petra Hlavy, ředitele Základní školy a Mateřské školy Chvalkovice o tom, co si odnesl z listopadové konference MŠMT Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu. Dne 19. 11. jsem měl možnost s mnoha dalšími řediteli, zástupci z řad zřizovatelů a dalšími zájemci