Mladá fronta DNES: „Drobné“ navíc školství nespasí

ilustrační foto. by Luis Marina (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 17.12. pod názvem „Drobné“ navíc školství nespasí v Mladé frontě Dnes a věnuje se chabým pokusům řešit dlouhodobou podfinancovanost našeho školství. Vzdělávání představuje oblast, do které musí investovat každý stát, jenž uvažuje v horizontu delším

Záznam z Kulatého stolu se středoškoláky a shrnutí diskuse od Jany Hrubé

Publikujeme videozáznam diskuse z posledního letošního Kulatého stolu SKAV a EDUin z 10. 12., na kterém vystoupili středoškoláci, aby mluvili o tom, co jim dala škola. Stolu se zúčastnili David Bouz (18 let), Michaela Kašparová (17 let), Anahita Mesbahi (19 let), Jiří Palounek