iDNES.cz: Co letos čeká české školství? Začleňování postižených i povinná školka

ILUSTRAČNÍ FOTO BY Karen Stintz (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme článek Zdeňky Trachtové, který vyšel 10.1. pod názvem Co letos čeká české školství? Začleňování postižených i povinná školka na zpravodajském webu iDNES.cz (ZDE). Shrnuje nejvýraznější záměry MŠMT a jejich průběh a možné důsledky. Podrobně najdete zpracované v Auditu vzdělávání v ČR

Opravdu se ve světě odklánějí od kompetencí jakožto cílů vzdělávání?

Co přinesl týden 4.1. – 10.1. 2016 Témata týdne: John Hattie je australský výzkumník v oblasti vzdělávání. Prostřednictvím meta-analýzy dat o vlivu různých faktorů na výsledky vzdělávání došel k pozoruhodným závěrům: výrazně nejdůležitější roli hraje sebehodnocení žáků a respekt k vývojovým stádiím dle Piageta. Na