Tisková zpráva: Klíčem k profesnímu úspěchu je ochota číst beletrii

ilustrační foto. by The Real Estreya (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Formální vzdělání je jen jednou složkou rozhodující o tom, zda budeme „úspěšní a bohatí“. Praha, 21. ledna – Probíhající výzkum, na němž spolupracuje i obecně prospěšná společnost EDUin, přináší překvapivá zjištění. Potvrzuje důležitost sociálních vztahů, ale také důraz na samostatnost,