Tisková zpráva: Přinese další operační program českému vzdělávání nějaký užitek?

ilustrační foto by Eric Peacock (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Praha, 26. února – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) může přinést téměř 3,5 miliard EUR. Jak ale ukázaly problémy s předchozím operačním programem (Vzdělávání pro konkurenceschopnost), česká administrativa jednak není schopna zajistit efektivní čerpání, a pokud ano,