Nadační fond Prague Post od 90. let přináší inovace do výuky angličtiny

Nadační fond Prague Post (PPEF) od roku 1992 pomáhá učitelům angličtiny v kariérním růstu. Před čtyřiadvaceti lety měli zakladatelé PPEF vizi, že pomohou české společnosti v její transformaci do plně funkční občanské společnosti, a to především podporou kulturně-vzdělávacích projektů zaměřených

Tisková zpráva: Reformu rámcových vzdělávacích programů komplikují protichůdné tendence

ilustrační foto by woodleywonderworks (flickr.com) (CC BY 2.0)

V Praze 30. 3. 2016 – Na jedné straně potřeba upravit rámcové a následně i školní vzdělávací programy s ohledem na podporu inkluze v českých školách. Na straně druhé evidentní snaha státu zúžit oblasti vzdělávání regulacemi typu povinných přijímacích zkoušek a maturit.

Deník Referendum: Akreditace oborů: obavy, těšení a nedostatek informací

ilustrační foto by US Department of Education (flickr.com) (CC BY 2.0

Publikujeme text Samuela Zajíčka, který vyšel 22.3. na stránkách Deníku Referendum ZDE a věnuje se nové podobě akreditačního procesu vysokých škol, jak jej přináší novela vysokoškolského zákona. Po letech vyjednávání je konečně schválena a podepsána novela Zákona o vysokých školách. V

Skandinávské zkušenosti s inkluzí ukazují, že podstatná je politická shoda a dobře stanovená strategie

Co přinesl týden 21. 3. – 28. 3. 2016 Témata týdne: Studenti pedagogických fakult v Brně, Olomouci a Praze, sdružení pod iniciativou Otevřeno, ohlásili, že po vzoru Martina Luthera symbolicky „přibijí“ svých 21 tezí k rozvoji vzdělávání budoucích učitelů na dveře svých alma mater. Deník

Tomáš Feřtek: Neurologie, technologie a sociální nůžky. Co změnilo svět vzdělávání?

Tomáš Feřtek hovoří o třech fenoménech, které připravily tradiční školství o monopol vzdělávání: Objevy v oblasti fungování mozku a motivace lidského jednání vysvětlují, proč je vyučování v současných školách stále méně efektivní a proč v moderních společnostech, jež tak zdůrazňují rovnost,

iDNES.cz: Pomoc dětem, nebo zbytečný úřad? Školský ombudsman zůstává neviditelný

ilustrační foto by quinn norton (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Publikujeme článek Zdeňky Trachtové, který vyšel 16.3. na zpravodajském webu iDNES.cz (ZDE) a věnuje se roli školského ombudsmana Eduarda Zemana, o níž toho, přes jeho více než roční působení ve funkci, mnoho nevíme. Zatímco bývalý ministr Marcel Chládek resort školství