Hordy nevzdělavatelných? Na jednu školu připadají dva noví žáci s handicapem

Smyslem změn je zaplatit učitelům za práci navíc, kterou léta dělají zadarmo Úroveň celonárodní debaty o inkluzi dosáhla stavu mimořádné informační zmatenosti. Zkusme se vrátit k realitě a číslům. Dnes tedy dva obrázky a shrnutí, co z nich vyplývá. Grafika pochází z prezentace České odborné společnosti