Tisková zpráva: Závažné pochybnosti o kariérním systému

ilustrační foto by Regent Language Training (flickr.com) (CC BY 2.0)

Ministerstvo školství svěřilo přípravu kariérního řádu úzkému realizačnímu týmu a opomíjí široké spektrum profesních organizací. Praha, 15. března 2016 – Už jen do 18. 3. bude otevřen v připomínkovém řízení zákon o pedagogických pracovnících. Ministerstvo školství chce předložit ke schválení

Kariérní systém učitele

ilustrační foto by Regent Language Training (flickr.com) (CC BY 2.0)

MŠMT vyslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. Touto novelou se zavádí kariérní systém pro učitele. Publikujeme text Pavly Růžkové k probíhající přípravě novely zákona o pedagogických pracovnících. V balíčku informací na stránkách připravované legislativy https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACKA7ADT895 najdete nejen