Tisková zpráva: Inkluze od představ a ideálů k praxi

  Mezinárodní konference Škola pro všechny ukáže, jak inkluzivní přístup dokáže propojit různé oblasti vzdělávání a proměnit pojetí školního prostředí. Praha 16. března – Inkluze neznamená pouze integraci, tedy začlenění dětí, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby do kolektivu dětí