Tisková zpráva: Reformu rámcových vzdělávacích programů komplikují protichůdné tendence

ilustrační foto by woodleywonderworks (flickr.com) (CC BY 2.0)

V Praze 30. 3. 2016 – Na jedné straně potřeba upravit rámcové a následně i školní vzdělávací programy s ohledem na podporu inkluze v českých školách. Na straně druhé evidentní snaha státu zúžit oblasti vzdělávání regulacemi typu povinných přijímacích zkoušek a maturit.