Kulatý stůl SKAV a EDUin: Kyberšikanu si jako svůj problém připouští jen některé školy

Publikujeme záznam a shrnutí čtvrtečního Kulatého stolu SKAV  a EDUin na téma: Umí školy čelit novým formám násilí – kyberšikaně? (ZDE). S rychlým nástupem a rozvojem digitálního světa „vtrhl“ do společnosti také nový způsob zneužívání a agresivity. Kyberšikana se stala něčím

Tisková zpráva: Učitelé spustili web, kterým hlídají závazky ministerstva

Učitelé sdružení v Jednotě školských informatiků spustili web, který monitoruje naplňování Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, informuje o hlavních pojmech digitálního vzdělávání a vybízí k síťování aktérů v oblastech priorit strategie. Strategie byla schválena na podzim roku 2014 a