Tisková zpráva: Český průmysl projevuje trvalé nepochopení smyslu veřejného vzdělávání

ilustrační foto by Edinburgh City of Print (flickr.com) (CC BY 2.0)

Praha 5. dubna 2016 – Během tzv. Strojírenského fóra adresovali lídři tohoto průmyslového odvětví vládě ČR své požadavky týkající se vzdělávání. Jejich obsah i diktát, jakým jsou předloženy, ukazují na přetrvávající nepochopení českého průmyslu, jaký je smysl veřejného vzdělávání a