Dušan Klapko: Prolínání mocenských diskursů v týdeníku Učitelské noviny: sociální inkluze romských žáků v českém školství

ilustrační foto by Kevin Dooley (flickr.com) (CC BY 2.0)

Týdeník UN zastává názory z pohledu pedagogických a psychologických aktérů, kteří prosazují dvoukolejnost českého školství. Touto neskrývanou orientací logicky předkládá čtenářům argumenty v relativně jednostranném hodnoticím kontextu. Nezanedbatelný vliv sehrává i vymezení odborníků na edukaci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami