Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak dlouho se těší prvňáček do školy? Kam mizí motivace k učení?

Přijďte ve čtvrtek 15. září na Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude věnovat tomu, jak udržet motivaci dětí k učení. Praha 13. září – Zveme vás na první Kulatý stůl SKAV a EDUin v letošním školním roce. Se začátkem školního

Tisková zpráva: Priority MŠMT – Státní maturita z matematiky je stále špatný nápad

ilustrační foto by Blondinrikard Fröberg (flickr.com) (CC BY 2.0)

Snaha zvýšit míru regulace obsahu vzdělávání prostřednictvím povinné státní maturity z matematiky bude pravděpodobně znamenat pouze konzervaci současného stavu. Paradoxně to může vést k úbytku žáků na státní politikou preferovaných technických oborech. Praha, 13. září 2016 – Ministerstvo školství deklarovalo, že povinná