KULATÝ STŮL SKAV A EDUin: S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluzivních opatření?

Přijďte ve čtvrtek 20. 10. od 10.00 do ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 na Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude tentokrát věnovat tomu, co přinesla do škol legislativní změna v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozvánku