Děkan Pedagogické fakulty MU: Mělo by existovat více způsobů, jak získat učitelskou kvalifikaci než jen učitelsky zaměřené vysokoškolské obory

Pedagogické fakulty jsou často terčem kritiky, pokud jde o přípravu učitelů. Je tato kritika opodstatněná? Přečtěte si, co si o přípravě učitelů a stavu českého školství myslí děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Němec. „Osobně se domnívám, že pokud chceme