Společné prohlášení asociací ve školství k naplňování úkolů a cílů vyplývajících z novely školského zákona od 1. 9. 2016

ilustrační foto. zdroj: UPS

Publikujeme společné prohlášení devíti asociací ve školství k zavádění proinkluzivních kroků v přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle novely školského zákona, která vešla v účinnost začátkem letošního školního roku. EDUin a SKAV pořádal k tomuto tématu v říjnu

Tisková zpráva: Cermat splnil slib, zveřejnil některá maturitní data. Přehledná prezentace pro veřejnost ale stále chybí

ilustrační foto by Bratislavská župa (flickr.com) (CC BY 2.0)

Na stránkách www.novamaturita.cz jsou ke stažení soubory s daty o tom, jak maturanti odpovídali na jednotlivé testové otázky. Bez grafického znázornění ale nejsou srozumitelné. Praha, 8. listopadu 2016 – Cermat splnil, co slíbil. Zatímco na jaře zveřejnil takzvané statistiky alternativ až