Základka 4.0. Jak se nepřizpůsobit „digitální demenci“

ilustrační foto by Brad Flickinger (flickr.com) (CC BY 2.0)

Uveřejňujeme polemiku Tomáše Feřteka a Michala Komárka ohledně proměny školního prostředí a vnímání dnešních mladých lidí a dětí, které je stále více formováno digitálními technologiemi. První text věnovaný tématu napsal Tomáš Feřtek pro Reflex (ZDE), reagoval na něj Michal Komárek

Tisková zpráva: Bezpečí dětí ve škole záleží na tom, jak spolu vycházejí učitelé ve sborovně

Podívejte se na tříminutové video shrnující, jak vzniká bezpečné prostředí ve škole a nakolik ho mohou a nemohou ovlivnit rodiče dítěte. Praha, 7. prosince – Časté jsou stížnosti učitelů, že rodiny zanedbávají výchovu, a proto je pro učitele obtížné zajistit