Výzva pro ředitele a ředitelky k úvaze nad koncepcí školy a jejím směrováním

Publikujeme text Radko Sáblíka, ředitele Smíchovské střední průmyslové školy, který se zamýšlí nad tím, jak transformovat školu tak, aby se v ní cítili dobře žáci i učitelé, a zároveň aby odpovídala nárokům na vzdělání v 21. století. V souvislosti s diskutovanými problémy kolem