Lidové noviny: Ambice vysokoškolsky vzdělaných rodičů rozhodují o vstupu na víceleté gymnázium více než schopnosti dětí

ilustrační foto by terren in Virginia (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Barbory Cihelkové, který vyšel 17. 1. pod názvem Rodiče vnucují dětem gynázia v Lidových novinách. Text přináší některé ze závěrů výzkumného projektu CLoSE (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy), který se zaměřil na vliv víceletých

Tisková zpráva: Akční plány jako příležitost pro strategický rozvoj vzdělávání

Audit vzdělávacího systému v ČR definoval klíčová témata vzdělávání v ČR, na která by se měla zaměřit pozornost při řízení a rozvoji systému. Přinášíme sérii tiskových zpráv, v nichž se jim budeme postupně věnovat. Praha, 19. ledna 2017 – EDUin, s přispěním nezávislých