Jak udržet ve veřejných školách vzdělané a iniciativní rodiče

Aktualizace 8. 2.: Na text tohoto blogu zareagovaly další neveřejné školy v regionech Čech a Moravy, kterým ministerstvo zamítlo zařazení do sítě škol. A to přesto, že jde o školy, které podporují příslušné obce i kraje. Důvod zamítnutí je vždy stejný, údajně naplněná kapacita okolních

Mohou mít soukromé školy nějaký pozitivní vliv na veřejné školství?

Co přinesl týden 6.2. – 12.2. 2017 Témata týdne:  Kriticky nedostatečné kapacity poradenských zařízení komplikují inkluzi. Ze škol a poradenských zařízení přicházejí informace o tom, že kvůli nedostatečné kapacitě není možné zvládnout vydávání nových posudků žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.