Stanovisko SKAV k současnému způsobu naplňování tématu výchovy k obraně státu na českých školách

(c) ČT, Výchova k válce

Členské organizace SKAV chtějí prostřednictvím tohoto stanoviska vyjádřit znepokojení nad tím, jakou formou jsou v současné době realizovány výstupy RVP související s tématem výchovy k obraně státu. Metodická podpora, která se pedagogům pro širší uchopení tématu dostává, je nedostatečná. Považujeme