Některé studenty objevený příběh inspiroval a zkoumali jej dál

Publikujeme rozhovor s Miroslavou Kubatovou Pitrovou, která na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity vede mimo jiné i kurz Politika a společnost. Mluvili jsme o tom, proč má pro své univerzitní studenty účast v soutěži Příběhy 20. století povinnou.

Petra Dočkalová: Zprostředkované učení – téma: NÁSOBILKA

ilustrační foto by woodleywonderworks (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Petry Dočkalové, učitelky a lektorky, o jejím přístupu k výuce matematiky a o tom, jak výuku individualizovat podle potřeb každého jednotlivého žáka. Můžete se přečíst také její starší text o zkušenostech s metodou Reuvena Feuersteina. V současné době se velmi čile

Lidové noviny: Jak skrýt nerovnost ve vzdělávání za zdi veřejných škol

ilustrační foto by taylor library (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 9. 3. v Lidových novinách pod názvem Pokrytectví s fatálními důsledky a věnuje se záměrům MŠMT omezovat vznik nových soukromých škol. MŠMT tento záměr sice popírá, procesní průtahy při schvalování žádosti a argumentování dostatečnou kapacitou

Jakým způsobem probíhá kontrola a vyhodnocování dopadu programu Příprava občanů k obraně státu na žáky?

Co přinesl týden 6.3. – 12.3. 2017 Témata týdne: Senát schválil novelu školského zákon s maturitou i financováním. Senát schválil beze změny novelu školského zákona (ČTK), kterou se od roku 2018 mění financování regionálního školství (více v novince níže). Zároveň tak neprošel návrh

Mladá fronta Dnes: Návrh na změnu financování regionálního školství vzbuzuje pochybnosti

Publikujeme krátký komentář Boba Kartouse, který vyšel 10. 3. v Mladé frontě Dnes pod názvem Domácí úkoly Valachová plní, ale… a věnuje se chystané změně financování regionálního školství. K tématu jsme také vydali tiskovou zprávu, na kterou reagovalo MŠMT, najdete

Dostanou se do mateřských škol opravdu všechny pětileté děti?

MŠMT vydalo 8. března informační materiál ke změnám v předškolním vzdělávání v souvislosti s novelou školského zákona týkající se zavedení povinného roku předškolního vzdělávání. Materiály mají pomoci rodičům, školám i zřizovatelům lépe se orientovat v nových pravidlech zápisů a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Povinný