Tisková zpráva: Volební program pro vzdělávání ODS – Snížení rozdílů kvality vzdělávání v regionech

ilustrační foto by Občanská demokratická strana (flickr.com)(CC BY 2.0)

Program ODS, postavený na předchozí koncepci „vzdělané společnosti“, v sobě kombinuje rozumné návrhy se zbytečným populismem. Praha, 29. září – Rostoucí rozdíly v kvalitě vzdělávání v regionech jsou bezesporu velmi důležité téma pro volební program. Program ODS na to upozorňuje, byť nepředkládá konkrétní

Aktuálně.cz: Předává dětem hodnoty, všimne si, když jsou smutné. Navštívili jsme hodinu nejlepší české učitelky

Publikujeme text Markéty Hronové, která navštívila ukázkovou hodinu Jany Kopecké, vítězky nultého ročníku Global Teacher Prize CR. Soutěž do České republiky uvedl EDUin a tři ocenění finalisté postupují do mezinárodního kola. Text vyšel 28.9. na Aktuálně.cz. Jana Kopecká učí v

Tisková zpráva: Volební program pro vzdělávání KSČM: Podle potřeb pracovního trhu

ilustrační foto by Petr Novák, Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Pro KSČM je vzdělávání podružné téma. V programu je podřazeno jiným prioritám. Omezení na „potřeby trhu práce“ redukuje cíle a smysl vzdělávání pro společnost i jedince. Praha, 27. září – V programu KSČM nemá vzdělávání svou vlastní kapitolu. Je podřazeno tématům ekonomickým

Tisková zpráva: Tři výjimeční učitelé oceněni v nultém ročníku Global Teacher Prize CR

Praha, 26. září – V pondělí 25. září vyvrcholil slavnostním vyhlášením vítězů nultý ročník ceny pro inspirativní učitele, průvodce vzděláváním. Ze sedmi finalistů komise vybrala tři oceněné, kteří automaticky postupují do druhého kola mezinárodního ocenění GLOBAL TEACHER PRIZE. Odborná porota během

Tisková zpráva: Školy je třeba více otevřít světu

(c) Jiří Coubal

Představujeme druhou z vizí strategického dokumentu Vzdělávání přede-vším, který shrnuje priority rozvoje vzdělávacího systému na další čtyři roky. Praha, 26. září – EDUin, společně s dalšími 17 organizacemi, které se orientují na oblast vzdělávání, připravil strategický dokument shrnující hlavní priority vzdělávací politiky

Novinky.cz: Vyšší platy kantorům slibují před volbami všichni

ilustrační foto by Jiří Sedláček Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Publikujeme text Jiřího Macha, který vyšel 22. 9. na zpravodajském webu Novinky.cz pod názvem Vyšší platy kantorům slibují před volbami všichni. V čem se shodují programy jednotlivých politických stran? Dodrží-li politické strany sliby, jak zlepšit po volbách vzdělávání, mohou si být