Chráněnci

Asi budu mluvit z duše mnoha lidí, když vyslovím přesvědčení, že v současné době rodiče zbytečně chrání své děti před vším nebezpečenstvím světa. Často mají pocit, že překonávání překážek a plnění úkolů je týráním dětí. Takže děti zvláště o prázdninách chodí spát,

Čeká nás stávka učitelů a proč je Vzdělávání přede-vším?

Co přinesly týdny 3.7. – 3.9. 2017 Témata týdnů: Obědy a stravné zdarma zlepšují docházku i výsledky. Z průzkumu, který provedla agentura Median, vyplývá, že obědy zdarma mají prokazatelný a významný vliv na docházku i výsledky dětí z chudých rodin v mateřských i základních