Chráněnci

Asi budu mluvit z duše mnoha lidí, když vyslovím přesvědčení, že v současné době rodiče zbytečně chrání své děti před vším nebezpečenstvím světa. Často mají pocit, že překonávání překážek a plnění úkolů je týráním dětí. Takže děti zvláště o prázdninách chodí spát,

Čeká nás stávka učitelů a proč je Vzdělávání přede-vším?

Co přinesly týdny 3.7. – 3.9. 2017 Témata týdnů: Obědy a stravné zdarma zlepšují docházku i výsledky. Z průzkumu, který provedla agentura Median, vyplývá, že obědy zdarma mají prokazatelný a významný vliv na docházku i výsledky dětí z chudých rodin v mateřských i základních

„Neposlušné děti budou pochytány a utraceny!“

… Emocionální aparát leckteré rodičky či jejího partnera v rodičovském počínání se teď možná začíná nebezpečně zachvívat. Jenže nejde o krédo či plán nějakého podlého mysopeda. Jde o přátelské upozornění, jímž provozovatelé jedné z celkem populárních českých horských chat dávají najevo, jaké

Tisková zpráva: Vzdělávání přede-vším: návrh vzdělávací politiky do letošních voleb

ilustrační foto by Gordon (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Expertní materiál, pod nímž je podepsáno 17 organizací zabývajících se vzděláváním, je v současnosti projednáván se zástupci politických stran. Praha, 1. září – EDUin společně s dalšími organizacemi činnými ve vzdělávání vypracoval materiál, který předkládá politickým stranám pilíře vzdělávací politiky, o které