Hospodářské noviny: České školství – Iluze, dojmy, experimenty

Publikujeme komentář Ondřeje Šteffla ke stavu českého školství a způsobu, jakým jsou do systému zaváděny změny a nová opatření. Text vyšel 27. 12. na zpravodajském webu Hospodářských novin. Neznám za poslední léta ve školství případ, že by se u nějakého opatření či zákona

Tisková zpráva: Jaká jsou klíčová témata vzdělávací politiky a proč

(c) kateřina lánská, EDUin

Praha, 22. prosince – Pokusili jsme se šetrnými prostředky připevnit klíčová témata vzdělávací politiky na vrata MŠMT, v čemž zabránil pracovník ostrahy se zdůvodněním, že jde o památkově chráněnou budovu. Klíčová témata jsme následně za asistence České televize symbolicky prezentovali

Tisková zpráva: Deset klíčových témat na vrata MŠMT

Praha, 21. prosince – Vládní prohlášení nově sestavené vlády obsahuje v pasážích týkajících se vzdělávací politiky pouze zlomek důležitých témat. Většinou jsou navržené kroky vágní a neslibují skutečný rozvoj v měřitelných parametrech. Jediným měřitelným závazkem jsou platy učitelů. V některých případech je vládní

Hospodářské noviny: Víceleté gymnázium? Pouhá vizitka rodiny

(c) Kateřina Lánská, EDUin

Publikujeme komentář Julie Hrstkové, komentátorky Hospodářských novin, k tématu víceletých gymnázií a jejich roli ve vzdělávacím systému. Text vyšel 15. 12. na zpravodajském webu Hospodářských novin a je doplněn reakcí čtenáře Bedřicha Kocmana.  Víceletá gymnázia v podstatě nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu,

Student.e15.cz: Rodiče a učitelé by si neměli jen notovat, že děti nic nedělají, říká Michal Kaderka

foto: (c) Kateřina Lánská, EDUin

Publikujeme rozhovor Terezy Kosíkové s Michalem Kaderkou (EDUin) o otevřených vzdělávacích zdrojích a o tom, jak zlepšit kvalitu výuky ve školách. Text vyšel 19. 12. na zpravodajském webu Student.e15. Ke zlepšení kvality výuky je nutné rozvíjet sdílenou kulturu mezi učiteli,