Matouš Balda z Gymnázia Frýdlant reaguje na kritiku víceletých gymnázií

Matouš Balda reaguje na text Tomáše Feřteka: Žravého džina víceletých gymnázií už do lahve vrátit nemůžeme Doufám, že při formování názoru na víceletá gymnázia vezmete v úvahu i názory samotných studentů. Podrobnější průzkum jejich názorů na víceletá gymnázia by zcela jistě

Absolventům učitelství chybí pedagogická praxe. Nyní by se to mohlo změnit.

Mezi odborníky na vzdělávání panuje již dlouho shoda na tom, že kvalita škol je určována kvalitou samotných učitelů. Ačkoli například mnozí politici tuto rovnici přejali, v praxi se kvalitu učitelů daří podporovat jen do určité míry. Nové požadavky MŠMT na studijní