Hospodářské noviny: Víceleté gymnázium? Pouhá vizitka rodiny

(c) Kateřina Lánská, EDUin

Publikujeme komentář Julie Hrstkové, komentátorky Hospodářských novin, k tématu víceletých gymnázií a jejich roli ve vzdělávacím systému. Text vyšel 15. 12. na zpravodajském webu Hospodářských novin a je doplněn reakcí čtenáře Bedřicha Kocmana.  Víceletá gymnázia v podstatě nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu,

Student.e15.cz: Rodiče a učitelé by si neměli jen notovat, že děti nic nedělají, říká Michal Kaderka

foto: (c) Kateřina Lánská, EDUin

Publikujeme rozhovor Terezy Kosíkové s Michalem Kaderkou (EDUin) o otevřených vzdělávacích zdrojích a o tom, jak zlepšit kvalitu výuky ve školách. Text vyšel 19. 12. na zpravodajském webu Student.e15. Ke zlepšení kvality výuky je nutné rozvíjet sdílenou kulturu mezi učiteli,