EDUpoint v březnu: Dvouleté děti ve školkách a podpůrná opatření 1. stupně

Zveme vás na březnový program EDUpointu na Staroměstském náměstí, který sídlí v Pražském kreativním centru. V Akváriu se bude tentokrát diskutovat garance míst v mateřských školách pro dvouleté děti, Otevřená třída se věnovala Feuersteinově metodě, v Peďáku+ se podíváme na

Petra Dočkalová: Spolupráce s lidmi z ciziny při potížích v učení

Klíčová slova: čeština, cizinci zkušenost zprostředkovaného učení, myšlení, pojmy Žijeme v době, kdy se svět velmi rychle mění, je potřeba reagovat na změny, přijímat je a učit se s nimi pracovat. Přicházejí k nám lidé, celé rodiny z jiných zemí. Máme tu možnost

Pavla Kicková: Dvouleté děti dnes nejsou připravené na školku

Odborníci zabývající se předškolním vzděláváním po celou dobu, kdy se změna školského zákona připravovala, nesouhlasili s třemi hlavními body. S povinným posledním ročníkem předškolního vzdělávání, individuálním vzděláváním a plošným, nárokovým přijímáním dětí mladších dvou let do stávajících mateřských škol od roku 2020.