Za pozvání „extremisty“ jako materiálu na seminář snížil děkan FFUK dr. Zdeňku Zbořilovi plat na úroveň „prodavačky v samoobsluze“. (Britské listy, 2001); Estébák Lorenc na akademické půdě … byla nepřijatelným způsobem pošpiněna! (Reflex, 2018) Koho si pozvu, to je moje věc! (Valenta, kdykoliv)

Už jste to slyšeli? Nejnejexšéfestébé, Alois Lorenc, byl součástí panelové debaty o 17. listopadu na Fakultě sociálních věd UK. Tam se mj. připravují novináři. „Fakulta sociálních věd by se měla rozhodnout, zda vychovává „hlídací psy demokracie“, novináře, anebo zda je