A2larm: Inkluze dětí je důležitá pro budoucnost nás všech

ilustrační foto (c) KL

Přečtěte si rozhovor Magdaleny Šipkové se Zbyňkem Němcem, sepciálním pedagogem, o roli asistentů pedagoga, jejich spolupráci s učitelem a důvodech, proč je inkluze ve školách prospěšná. Text vyšel 8. 5.  na komentářovém webu a2larm.cz. Zbyněk Němec je speciální pedagog, vyučuje