Lidovky.cz: Fakes for Future. Jak i seriózní média propadají aktivismu

Publikujeme komentář Martina Zvěřiny, který kritizuje práci kolegů ze zpravodajského serveru Aktuálně.cz. Ti podle něj nedostatečně ověřili tvrzení Anny Mezgerové, žákyně ZŠ Na Chodovci v Praze, která řekla během debaty na Kulatém stole SKAV a EDUin (19. 6.), že za

Lucie Kosová: Na jedné lodi postup při řešení (nejen) dětské kyberkriminality

Tento příspěvek se zabývá systémem spolupráce při prevenci témat kybernetické bezpečnosti ve školním prostředí a při potírání kyberkriminality. Věřím, že daná tématika není natolik složitá, jak se na ni obvykle s obavou nahlíží. Je ovšem důležité ujasnit si odpovědi na několik

Sloučení NÚV a NIDV musí být transparentní, aby nepoškodilo koncepční změny ve školství

Co přinesl týden 24. 6. – 30. 6. 2019 Krátce: Kdo tady vlastně dělá vzdělávací politiku a kdo řídí školy? Můžeme s jistotou předpokládat, že ředitelovým nadřízeným je neodborník, tvrdí programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký v článku pro Řízení školy. Česko