Odložení povinné maturity z matematiky by mělo jít ruku v ruce se zveřejňováním anonymizovaných dat

Co přinesl týden 2. 9. – 8. 9. 2019 Krátce: Analýza společného vzdělávání ve světle dat. Na přelomu let 2018 a 2019 zadalo MŠMT analýzu druhého roku aplikace společného vzdělávání (tzv. inkluze), aby mohlo vyhodnotit situaci po skončení přechodného období