Řízení školy: Příběh jedné inovace ve vzdělávání učitelů

(c) Jeswin Thomas

Publikujeme text Vladimíry Spilkové, který byl psán pro časopis Řízení školy a popisuje souvislosti snahy o reformu vzdělávání pedagogů, o kterou Vladimíra Spilková dlouhodobě usiluje. EDUin k tématu vydal tiskovou zprávu. Dovolte mi vyprávět příběh o tom, jak se „rychle“