Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků? Zapojte se do veřejné konzultace

(c) John-Mark Smith, unsplash

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV) v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR otevřela veřejnou konzultaci v rámci příprav konceptu středního článku školského systému. Do konzultace se můžete zapojit do 20