A2 – V sevření nerovnosti. Hlavní úskalí českého školství

(c) kyo azuma, unsplash

Přečtěte si text Magdaleny Mouralové, který se věnuje roztříštěnosti českého vzdělávacího systému a dopadech, které to má na vzdělávací výsledky žáků. Text byl psán pro A2 kulturní čtrnáctideník a vyšel v čísle 8/2021. Rodinný původ hraje podstatnou roli ve všech