Oldřich Botlík: Co říkají data o ověřování znalostí pravopisu

(c) C D-X, unsplash.com

Publikujeme analýzu Oldřicha Botlíka, který na základě anonymizovaných dat z výsledků jednotných přijímacích zkoušek na SŠ a státní maturity dokládá, že řešení „pravopisných“ úloh oproti „korektorským“ úlohám, jež se v testech pravidelně objevují, vyžaduje jiný typ dovedností. Dovednosti potřebné pro