Řízení školy: RVP – Význam pojmu kompetence a gramotnost pro dva různé světy

(c) Kateřina Lánská

Přečtěte si text Jana Zemana, který pojmenovává rozdílnosti v užívání pojmů kompetence a gramotnost během příprav revize kurikula pro základní školy. Dané rozdíly nejsou pouze akademickým problémem, ale vnášejí potíže a nedorozumění do samotné debaty o proměnách rámcového vzdělávacího programu.