Hospodářské noviny: Ředitelům kvůli papírování nezbývá čas na zlepšení výuky. Na zkoušku teď mají pomocníky

(c) Wesley Tingey, unsplash

Anna Brzybohatá bilancuje ve svém textu pro Hospodářské noviny fungování pilotního projektu Středního článku pod metodickým vedením ministerstva školství. K čemu je střední článek, který aktuálně běží na Semilsku a Svitavsku v koncepci MŠMT, prospěšný a kde jsou jeho limity?