Hejného matematika ve zkoušce uspěla, říká David Greger

 „Podle našich zjištění žáci ve třídách s Hejného matematikou v ničem nezaostávají za ostatními, a v něčem jsou dokonce napřed. Doufám, že to veřejnou debatu o metodě profesora Hejného postaví na věcnější základ,“ říká ředitel Ústavu rozvoje a výzkumu vzdělávání při PedF UK

Tisková zpráva: Druhý cizí jazyk na základních školách jako nepovinný? Jaká jsou pozitiva a negativa této změny?

(c) Leonardo Toshiro Okubo, unsplash

V rozhodování chybějí klíčová data. Expertní panel pro přípravu Revize rámcového vzdělávacího programu by v těchto dnech měl představit další verzi Hlavních směrů, která pracuje s připomínkami veřejnosti. Největší debatu návrh vzbudil v případě zrušení povinné výuky druhého cizího jazyka.