Výsměch je rána do srdce. Jak předcházet rozvoji šikany ve školách?

Ticho za trest, vyčleňování ze skupiny, posměšky a naschvály spolužáků a spolužaček –  to je pro křehké dítě malá smrt. Psychická šikana ve školních třídách má ale kromě obětí a agresorů ještě další hráče: přihlížející. Jak se zachová “šedá zóna”,