Tisková zpráva: Peníze na zavedení nového RVP můžou přijít vniveč. Jak je nevylít do kanálu?

(c) kateřina lánská

Dlouho očekávaná revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se momentálně zastavila. Dokument Hlavní směry, který vypracoval expertní panel, není schválený ministerstvem školství. EDUin upozorňuje na to, že současně nastavené termíny znemožňují úspěšnou realizaci reformy. Podle ministra školství Vladimíra Balaše