Je školní vázané písmo vhodné pro všechny? Zejména leváci s ním mohou mít problém

Zatímco ještě před pár lety se všichni žáci učili psát stejně, dnes si školy mohou volit, zda budou vyučovat tradiční vázané písmo, nebo dětem nabídnou jednu z variant nevázaného písma a to vázané je naučí pouze číst. Přestože tuto možnost

Jak by se měly do budoucna proměnit přijímací zkoušky na střední školy?

Co přinesl týden 11. 4. – 16. 4. Krátce:  Uchazeči o studium na čtyřletých maturitních oborech mají za sebou jednotné přijímací testy. Letos přihlášku na čtyřleté a nástavbové obory podalo 89 729 dětí, což znamená meziroční nárůst o zhruba 8800