Úvodní stránka

Tato stránka tady musí být kvůli šabloně.

Text úvodní stránky se však zadává stejně jako texty jiných kategorii přes článek s názvem „text kategorie“, který musí být do té kategorie zařazen.