Aktivity

Dlouhodobé cíle:

  • veřejnost (odborná i laická) má dostatek kvalitních informací o vzdělávání
  • vzdělávání patří mezi top témata společenského a politického zájmu 
  • společenská prestiž učitelské profese je vysoko a dál roste
  • města a obce (zřizovatelé) sdílí svoji praxi a na proměně vzdělávacího systému spolupracují
  • stát vytváří a realizuje moderní strategii proměny vzdělávacího systému a vzdělávací politiky

Klíčové aktivity a dlouhodobé cíle: 

mediální oblast

  • dlouhodobá a systematická popularizace tématu vzdělávání (formálního i neformálního),
  • usnadnění komunikace mezi médii a odbornou veřejností (mediální servis a vlastní publikační činnost),
  • rozproudění celospolečenské diskuse o otázkách efektivity a kvality vzdělávání (ceny EDUína a Global Teacher Prize ČR),
  • popularizace informací o tom, jak se učíme a vzděláváme (tiskový servis, mediální vystupování, online magazín EDUzín.cz)

odborná oblast

Ohlédnutí do historie za projekty realizovanými v minulosti.