Skladba testů vzbuzuje otázku, zda jsou v souladu s maturitními katalogy

Validační komise by se měla vyjádřit k souladu letošních maturitních testů s Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Praha 9. května – Dosavadní zveřejněné testy společné části státní maturity nejspíš neobsahují zjevně nekorektní, chybně zadané úlohy. Měli bychom ale od validační

Přidejte se k akci Zažít vzdělávání jinak

V rámci půlroční debatní kampaně Česko mluví o vzdělávání proběhne 1. června 2013, tedy na Den dětí, akce pro veřejnost nazvaná Zažít vzdělávání jinak. Jejím cílem je předvést rodičům, prarodičům, dětem i studentům nové způsoby a metody učení, s nimiž se mnozí z nich dosud nesetkali.

Osobnosti o vzdělávání

V rámci zahájení kampaně Česko mluví o vzdělávání jsme vytvořili sestřih z rozhovorů se zajímavými osobnostmi. najdete zde vyjádření: Jiřiny Šiklové, Tatiany le Moigne, Václava Cílka, Michala Viewega, Michala Malátného, Yvony Kreuzmanové, Adriany Krnáčové a Tomáše Hajzlera.