Další ředitelka střední školy píše Cermatu: Výsledky písemných prací z češtiny nesvědčí o objektivním nastavení hodnocení státní maturity

Zveřejňujeme další dopis adresovaný Cermatu. V tomto případě si stěžuje na neobjektivitu hodnocení ředitelka Hotelové školy a Vyšší odborné školy v Poděbradech PhDr. Jana Podoláková. Příspěvek je cenný konkrétní argumentací a příklady, které vysvětlují, proč autorka nepovažuje tento způsob hodnocení písemných prací

MfD: Hrubé neznalosti a manipulativní divadlo, odmítá výtky šéf maturit

Publikujeme rozhovor z Mf Dnes, v němž šéf Cermatu Pavel Zelený obhajuje současný způsob hodnocení písemných prací a označuje kritiku maturit za účelové a prvoplánově manipulativní divadlo vzdálené realitě. Redakční komentář k témuž tématu najdete ZDE, další zpravodajské články ZDE a ZDE, soubor otázek, které EDUin položil

Hodnotitelka vysvětluje: Proč jsou výsledky písemných prací z ČJL tak katastrofální.

Publikujeme text ředitelky gymnázia v Čakovicích a hodnotitelky maturitních prací Daniely Hochmanové, která vysvětluje genezi vzniku letošních potíží při hodnocení písemných prací z Českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Z textu vyplývá, že zásadní míra subjektivity byla jasná už při přípravě celého

Komentář k „protiústavní“ nepřezkoumatelnosti hodnocení písemných prací v pojetí EDUIN

Publikujeme reakci CERMATu na naši tiskovou zprávu, která je k nahlédnutí ZDE.   Hodnocení maturitních písemných prací probíhá způsobem stanoveným: • v zákoně č. 561/2004 Sb. v platném znění; • ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. v platném znění; • Sdělení MŠMT č.j. MSMT-10054/2012-23 o