Návod na odvolání proti výsledkům písemných maturitních prací

Aktualizovaný návod pro rok 2013 je ZDE. Nabízíme stručný postup, jak se odvolat proti výsledkům společné části maturitní zkoušky – slohových prací. Stáhněte si vzor odvolání ZDE. Žlutě zaznačená místa doplňte. Naformulujte vlastní důvody, proč žádáte o přezkoumání vašich výsledků. Dopis

Zastavte zavádění povinného plošného srovnávacího testování žáků od 21.5.2012

Uveřejňujeme tiskovou zprávu iniciativy rodičů, kteří požadují zastavení plošného testování v 5. a 9. třídách. Vzhledem k problémům, které jsou odhaleny ve státní maturitě a na které se pracuje tolik let, je velmi pravděpodobné, že obdobné problémy se vyskytnou u

Jak se bránit proti rozhodnutí v rámci Matematiky – vyšší úrovně obtížnosti

Milí maturanti, kteří jste řešili test Matematika – vyšší úroveň obtížnosti.   Chci Vám předvést, jak se bránit nesprávnému posouzení Vaší odpovědi v úloze 19 (grafy funkcí). V ní jste měli najít v nabídce graf funkce g=1/f . Trvám na

Co se ČŠI dozví, pokud hlouběji vyjasní své záměry v testování?

V souvislosti s právě probíhající debatou o rodičovských protestech proti pilotnímu plošnému testování v 5. a 9. třídách základních škol publikujeme starší text Ondřeje Hausenblase z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který vyšel ve zkrácené verzi v Mladé frontě Dnes. Komentuje rizika spojená s plošnými testy